HISTORIA ZARZĄDU ODDZIAŁU MIEJSKO-GMINNEGO ZOSP RP W MOSINIE – 35 LAT

 

 

Zarząd Miejsko-Gminnego ZOSP na terenie gminy Mosina powstał jesienią 1975 roku, jako Tymczasowy Zarząd, któremu przewodził do wyborów Zygmunt Kopa.

 

 

I Zjazd Miejsko - Gminny ZOSP odbył się 8 maja 1976 roku             na którym wybrano Zarząd w następującym składzie:

 

Prezes                                     - Kazimierz Straśko

Wiceprezes                             - Zygmunt Kopa

Komendant Gminny               - Władysław Wróbel

Sekretarz                                - Zygmunt Siwczak

Skarbnik                                 - Jadwiga Jaroszyk

Członkowie                              - Marian Szczepaniak

                                               - Janusz Rozmiarek

                                               - Bolesław Zych

                                               - Bronisław Kaczmarek

                                               - Bronisław Budny

 

Miejsko-Gminna Komisja Rewizyjna ZOSP w składzie:

 

Przewodnicząca                      - Helena Dziublewska

Członkowie                            - Regina Kałek

                                               - Franciszek Szulc

                                               - Ryszard Kaźmierczak

 

Zarząd ten niestety nie wykazywał dużej aktywności wręcz działalność była znikoma. Również z tego samego powodu nie odbył się II Zjazd w wyznaczonym terminie.

 

W okresie tym na terenie naszej gminy działało 11 jednostek z OSP Daszewice, OSP Dymaczewo Stare, OSP Krajkowo, OSP Mieczewo, OSP Mosina, ZOSP SFM Zakład nr 5 Mosina, OSP Nowinki, OSP Pecna, OSP Radzewice, ZOSP PGR Sowiniec, OSP Żabinko.    

 

III Zjazd Miejsko - Gminny ZOSP odbył się 19 grudnia 1979 roku    na którym z niezrozumiałych dla wielu osób przyczyn powierzono tym samym osobom pełnienie funkcji, tylko z niewielkimi zmianami.

 

Zarząd w składzie:

 

Prezes                                     - Kazimierz Straśko

Wiceprezes                             - Zygmunt Kopa

Wiceprezes                             - Bronisław Kaczmarek

Komendant Gminny               - Władysław Wróbel

Sekretarz                                - Zygmunt Siwczak

Skarbnik                                 - Jadwiga Jaroszyk

Członkowie                            - Franciszek Szulc

                                             - Janusz Rozmiarek

                                             - Bolesław Zych

                                             - Bronisław Budny

 

Miejsko-Gminna Komisja Rewizyjna ZOSP w składzie:

 

Przewodnicząca                      - Helena Dziublewska

Członkowie                            - Barbara Pająk

                                               - Erazm Walkowiak

 

Niestety po Zjeździe niewiele się zmienia, Zarząd w ocenie historii pracuje ospale i niemrawo, z niewielkimi wyjątkami.

Zachodzące zmiany organizacyjne w administracji Urzędu Miasta i Gminy Mosina spowodowały zmiany w naszej organizacji i świeży powiew wiatru w żagle działalności.

 

IV Zjazd Miejsko - Gminny ZOSP odbył się 15 marca 1983 roku       na którym dokonano zmian w składzie oraz w działaniach Zarządu.

 

Władze ZM-G tworzyli:

 

Prezes                                 - Władysław Przybyszewski

Wiceprezes                          - Roman Piłat

Wiceprezes                          - Franciszek Szulc

Komendant                          - Władysław Wróbel

Sekretarz                             - Józef Modrzyk

Skarbnik                              - Adam Kaźmierczak do 1984

                                           - Władysław Fojt od 1984,

który również zaczyna prowadzić Kronikę Zarządu Miejsko-Gminnego.

 

 

 

Członkowie                             - Zenon Jóskowiak

                                               - Bronisław Kaczmarek

                                               - Leszek Pawlak

                                               - Ryszard Nowicki

                                               - Kazimierz Rozmiarek

 

Miejsko-Gminna Komisja Rewizyjna w składzie:

 

Przewodnicząca                      - Elżbieta Olejnik

Członkowie                            - Bogdan Nowak

                                             - Bolesław Zych

 

Zarząd rozpoczął odbudowę działalności Związku na terenie Gminy. Rozpoczęto dobrą współpracę z jednostkami OSP oraz pozyskano środki na zakup mundurów wyjściowych.

 

 

 

V Zjazd Miejsko – Gminny ZOSP odbył się 15 lutego 1987 roku.

 

Na Zjeździe ppłk poż. Władysław Przybyszewski z uwagi na swój wiek, złożył rezygnację z pełnienia funkcji Prezesa. Rezygnację przyjęto lecz w dowód uznania zasług Zjazd nadaje druhowi tytuł „Honorowego Prezesa Zarządu Miejsko-Gminnego ZOSP w Mosinie”.

 

Dokonano wyboru nowych władz:

 

 Prezes                                 - Andrzej Szymczak

Wiceprezes                           - Władysław Fojt

Wiceprezes                           - Stefan Raszewski

Komendant Gminny             - Zenon Jóskowiak

Sekretarz                            - Kazimierz Korytowski

Skarbnik                             - Bronisław Kaczmarek

Członkowie                         - Zygmunt Siwczak

                                           - Marian Szczepaniak

                                           - Eugeniusz Pernak

                                           - Aleksander Rozmiarek

                                           - Franciszek Szulc

                                           - Kazimierz Wróbel

 

Miejsko-Gminna Komisja Rewizyjna w składzie:

 

Przewodniczący                 - Bronisław Dembiński

Członkowie                       - Bolesław Zych

                                        - Stanisław Kowalski

                                        - Władysław Wróbel

i od listopada                  - Kazimierz Woźniak

Zarząd ten działał prężnie, wspierał działalność jednostek OSP. Organizował zawody sportowo – pożarnicze, obchody dnia strażaka oraz wspierał organizację jubileuszy. Jednym z takich świąt było współorganizowanie 85 lecia OSP Mosina.

 

 

VI Zjazd Miejsko – Gminny ZOSP RP odbył się 16 marca 1991 roku, na którym wybrano już na okres 5 lat władze w składzie:

 

Prezes                             - Andrzej Szymczak

Wiceprezes                      - Władysław Fojt

Wiceprezes                      - Stanisław Wiśniewski

Komendant                     - Zenon Jóskowiak

                                        do 6 listopada 1991

                                    - Ryszard Potocki

                                     - Jerzy Swojak od 1993

Sekretarz                      - Kazimierz Korytowski

Skarbnik                       - Zenon Zych

Członkowie                   - Jan Marciniak

                                     - Franciszek Szulc

                                      - Zenon Jóskowiak

 

Miejsko-Gminna Komisja Rewizyjna w składzie:

 

Przewodniczący             - Kazimierz Woźniak

Sekretarz                       - Marian Szczepaniak

Członek                          - Bolesław Zych

 

W okresie tym zgodnie z wypracowanymi już formami, organizowano zawody sportowo-pożarnicze dla MDP, seniorek oraz seniorów. Powrócono również do obchodów Świąt Floriańskich. Współorganizowano jubileusze OSP oraz pomagano jednostkom pomimo niewielkich środków i możliwości. W 1993 roku wszystkie jednostki z pomocą Zarządu M-G otrzymują osobowość prawną.

W 1995 roku dokończono budowy nowej remizy w Radzewicach. Zorganizowano również I Rajd MiHDP, którego trasa wiodła z Puszczykowa do Mosiny. 

 

 

 

VII Zjazd Miejsko – Gminny ZOSP RP odbył się 18 lutego 1996 roku. W uznaniu zasług Zjazd nadaje tytuł „Honorowego Prezesa Zarządu Oddziału Miejsko – Gminnego ZOSP RP w Mosinie” druhowi Władysławowi Fojtowi. Zarząd Miejsko – Gminny na dzień Zjazdu zrzesza już tylko 7 jednostek OSP, a od 1 stycznia 2000 roku ubędzie jeszcze jednostka SFM w Mosinie po zamknięciu zakładu nr 5.

 

Wybrano nowe władze Zarządu w osobach:

Prezes                              - Andrzej Szymczak

Wiceprezes                       - Stanisław Wiśniewski

Wiceprezes                        - Dariusz Piechocki

Komendant Gminny           - Jerzy Swojak

Sekretarz                          - Krzysztof Kaczmarek

                                            do 14.10.1997

                                      - Andrzej Płócieniak,

                                        ale tylko przez 3 miesiące

                                      - Ryszard Potocki od 1998

 

Skarbnik                           - Czesław Jencz

Członek Prezydium            - Józef Modrzyk

Członkowie Zarządu           - Jan Marciniak

                                          - Marek Pentek

                                          - Andrzej Płóciniak

                                          - Franciszek Szulc

 

Miejsko – Gminna Komisja Rewizyjna w składzie:

 

Przewodniczący                 - Kazimierz Woźniak

Członkowie                       - Ryszard Kaźmierczak

                                         - Michał Kołodziejczak

 

OSP Gminy Mosina to 285 członków oraz 75 w zakładowej, 17 członków honorowych i 120 członków MDP. Jednostki posiadają 6 samochodów bojowych 1 lekki, 4 średnie oraz 1 ciężki.

 

Zarząd Miejsko – Gminny coraz bardziej zaczyna się włączać w życie OSP i zwiększa zakres swojej działalności. W 1996 roku bierze udział w Wojewódzkim Rajdzie MiHDP w Tarnowie Podgórnym. Bierze udział w Wojewódzkim Konkursie Plastycznym, zdobywając 3 wyróżnienia. Współorganizuje 50 lecie OSP Radzewice. Corocznie Zarząd organizuje obchody Dnia Strażaka oraz Gminne i Powiatowe zawody sportowo – pożarnicze dla seniorów i młodzieży. Organizuje Gminne Eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej. W 1999 roku znaleziono na Pożegowskich polach 14 tonowy głaz który w 2002 roku został pomnikiem Strażaka Wielkopolskiego.

Również w 1999 roku powstają Powiaty oraz Oddziały Powiatowe ZOSP RP Gminę Mosina reprezentuję druh Władysław Fojt, który zostaje Przewodniczącym Powiatowej Komisji Rewizyjnej ZOSP oraz druh Dariusz Piechocki, który zostaje Sekretarzem. W maju odbyły się jubileuszowe obchody 50 lecia OSP Nowinki. W 2000 roku zmarł wieloletni Prezes Zarządu Miejsko – Gminnego śp. druh Andrzej Szymczak.

 

 

 

 

VIII Zjazd Oddziału Miejsko – Gminnego ZOSP RP odbył się   4 marca 2001 roku. Wybrano nowe Władze w składzie:

 

Prezes                                  - Krzysztof Kaczmarek

Wiceprezes                            - Tomasz Kukiełko

Wiceprezes oraz Komendant  - Jerzy Swojak

Sekretarz                                - Franciszek Szulc

Skarbnik                                 - Marek Pentek

Członkowie    Prezydium    

                                               - Erazm Walkowiak

                                               - Andrzej Kołutkiewicz

                                               - Jacek Piasecki

                                               - Dariusz Piechocki

                        (rezygnacja złożenie mandatu)

                                           - Maciej Kowalski

                                                od kwietnia 2001

 

Członkowie Zarządu           - Mirosław Adamski

                                          - Ryszard Potocki

                                          - Henryk Kosz

                                          - Michał Kołodziejczak

                                                       (rezygnacja złożenie mandatu)

                                                 - Maciej Grześkowiak

                                          od kwietnia 2001

 

Miejsko – Gminna Komisja Rewizyjna w składzie:

 

Przewodnicząca     - Hanna Sieńkowska

Sekretarz               - Tomasz Leśniewicz

Członek                  - Edward Kaszuba

 

W trakcie zebranie swoje mandaty oraz rezygnacje z pracy w Oddziale Miejsko-Gminnym z złożyli druhowie: Michał Kołodziejczak oraz Dariusz Piechocki, ponieważ nie zgadzali się ze sposobem podejmowania decyzji przez delegatów na zjeździe. W to miejsce OSP delegowało druhów Macieja Kowalskiego i Macieja Grześkowiaka.

 

Zarząd ten realizował przyjęty już wcześniej plan i zamierzenia. W maju powstaje Krąg Seniorów Strażackich w Mosinie na którego czele staje druh Władysław Fojt, który już z okazji Dnia Strażaka organizuje uroczystą mszę świętą oraz spotkanie w domu kultury.   

W 2001 roku w Mosinie odbywa się I Zjazd Oddziału Powiatowego ZOSP RP, który wybiera druha Krzysztofa Kaczmarka na Członka Zarządu Oddziału oraz druha Jerzego Swojaka na Wiceprzewodniczącego Powiatowej Komisji Rewizyjnej ZOSP RP. Ponadto z dodatkowej puli osób wchodzących do Zarządu był druh Dariusz Piechocki, który zostaje Skarbnikiem.

W 2002 roku ma miejsce jubileusz 100 lecia OSP Mosina, na którym jednostka otrzymuje nowy sztandar oraz zostaje odsłonięty pomnik Strażaka Wielkopolskiego. W ciągu całej kadencji organizowane były zawody sportowo – pożarnicze, turnieje wiedzy pożarniczej oraz pokazy sprawności.

 

W trakcie z funkcji Prezesa rezygnuje dh Krzysztof Wiśniewski, którego zastępuje dh Erazm Walkowiak z Nowinek.

W 2003 roku dochodzi do zmiany na funkcji Komendanta Gminnego którym zostaje dh Robert Grześkowiak. W grudniu 2004 rezygnują z funkcji w Zarządzie Gminnym druhowie Maciej Kowalski i Maciej Grześkowiak, natomiast OSP powołuje ponownie druhów Dariusza Piechockiego i Michała Kołodziejczaka.

28 grudnia 2004 roku rezygnuje z funkcji Prezes i Sekretarz Zarządu Gminnego.

 

Zarząd od tej pory działa w następującym składzie:

 

Prezes                           - Dariusz Piechocki

Wiceprezes                   - Tomasz Kukiełko

Wiceprezes                   - Jerzy Swojak

Komendant Gminny      - Robert Grześkowiak

Sekretarz                    - Stanisław Kowalski

Skarbnik                     - Marek Pentek

                                       do 5.03.2005

                                  - Michał Kołodziejczak

 

Członkowie  Prezydium       - Erazm Walkowiak

                                           - Krzysztof Kaczmarek

                                           - Mirosław Adamski

                                                

Członkowie Zarządu             - Andrzej Kołutkiewicz   

                                            - Michał Kołodziejczak

                                            - Franciszek Szulc

                                            - Jacek Piasecki

                                            - Ryszard Potocki

                                               - Henryk Kosz

 

Miejsko – Gminna Komisja Rewizyjna pozostała bez zmian.

 

 

Zarząd Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP RP w Mosinie od tej pory wykazywał jeszcze większą inicjatywę już w styczniu w Pecnach odbyły się gminne eliminacje do OTWP.

W latach 2002 do 2007 Kronikę Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP RP prowadzi druh Dariusz Piechocki.

W maju zarząd wspierał organizację 50 lecia powstania OSP Pecna. Ponadto braliśmy udział w II Pływackich Mistrzostwach Strażaków OSP i PSP powiatu poznańskiego oraz Zawodach sportowo-pożarniczych seniorów w CTIF w Kórniku, gdzie Gminę Mosina reprezentowała jednostka z Pecna. Wcześniej zarząd zorganizował Gminne Zawody sportowo-pożarnicze gdzie startowało 8 sekcji z Mosina, Pecna, Radzewic i Żabinka. 

Rok 2005 to już tradycyjnie OTWP szczebla gminnego i powiatowego, manewry oraz ćwiczenia na obiektach.

5 marca nastąpiła zmiana w Zarządzie zrezygnował z funkcji Skarbnika dh Marek Pentek – powołano dh Michała Kołodziejczaka. Ponadto dokonano zmiany na przedstawicielu w Zarządzie Powiatowym odwołano dh Krzysztofa Kaczmarka, natomiast Zarząd powołał dh Roberta Grześkowiaka.

W kwietniu zorganizowano I Gminny Turniej tenisa stołowego OSP, a w maju uroczyście Zarząd zorganizował Gminne obchody Dnia Strażaka w Mosińskim Domu Kultury. Następnego dnia zorganizowano duże gminne manewry z udziałem zaproszonych jednostek ze Strykowa i Lubonia. Ćwiczenia odbyły się na terenie starych zakładów mebli w Mosinie, a zakończyły się ogniskiem na Pożegowie. Z okazji Dnia Strażaka było też coś dla młodzieży zorganizowano wycieczkę do Szkoły Aspirantów PSP i na lotnisko Ławica gdzie nasza młodzież miała niepowtarzalną możliwość zwiedzenia lotniska od przysłowiowej kuchni. Zarząd zorganizował również I Rajd Rowerowy MDP Gminy Mosina, trasa rajdu wiodła z Mosina przez Krajkowo, Żabinko, Nowinki, Pecna i powrót do Mosiny. W każdej odwiedzonej jednostce odbywały się konkurencje sportowo-pożarnicze. Również w 2005 roku odbył się III Turniej w piłkę nożną oraz I Pływackie Zawody OSP Gminy Mosina.

Rok 2006 to rok wyborczy najpierw we wszystkich jednostkach potem w gminie. Ale Zarząd przed Zjazdem zorganizował jeszcze OTWP na szczeblu Gminy i wysłał na szczebel powiatowy. W kwietniu odbyły się Gminne manewry OSP oraz II Turniej tenisa stołowego. W maju zorganizowaliśmy Gminną wycieczkę MDP do Wielkopolskiego Muzeum Pożarnictwa w Rakoniewicach oraz byliśmy współorganizatorem I Powiatowych Zawodów Sportowo-Pożarniczych MDP w CTIF, ponadto na zawodach odbyły się również zawody seniorów na mokro gminy Mosina.

 

 

 

IX Zjazd Oddziału Miejsko – Gminnego ZOSP RP odbył się                 3 czerwca 2006 roku. Wybrano nowe Władze w składzie:

 

Prezes                       - Dariusz Piechocki

Wiceprezes               - Ryszard Potocki

Wiceprezes               - Sławomir Barański

Komendant               - Robert Grześkowiak

                                     do 29.03.2008

                                - Michał Kołodziejczak

                                     od 29.03.2008

 

Sekretarz                - Michał Kołodziejczak

                                    do 29.03.2008

                               - Zdzisław Gierek

                                    od 29.03.2008

 

Skarbnik                           - Kazimierz Maślak

Członkowie Prezydium      - Andrzej Bednarz

                                         - Leszek Tworowski

 

 

Członkowie Zarządu              

                                  - Sławomir Falbierski

- Wiesław Bukowiecki

- Zygmunt Pohl

                                  - Maciej Frątczak

                                              do 2007 

- Marcin Potocki

            od 2007 

                                  - Przemysław Majewski

                                             do 2007 

- Zdzisław Gierek

           od 2007

                                                

 

Miejsko – Gminna Komisja Rewizyjna w składzie:

 

Przewodniczący                     - Stanisław Kowalski

Wiceprzewodniczący              - Erazm Walkowiak

Sekretarz                              - Marlena Piechocka

Członkowie                            - Tomasz Leśniewicz

                                              - Henryk Kosz

 

 

Zarząd nakreślił plan działania zbliżony do działalności Oddziału Miejsko   - Gminnego z ostatnich dwóch lat. Już w sierpniu zorganizował II Rajd Rowerowy MDP Gminy Mosina. Miał miejsce również piękny jubileusz 60 lecia powstania OSP Radzewice. Z tej okazji zorganizowano również IV Gminny Turniej w piłkę nożną OSP oraz zabawę strażacką do białego rana. Zorganizowaliśmy również II Zawody Pływackie OSP Gminy Mosina. W październiku odbyły się na poligonie Szkoły Aspirantów Pożarnictwa między gminne manewry OSP z udziałem naszych jednostek.

W listopadzie odbył się II Zjazd Powiatowy w którym uczestniczyli nasi Delegaci i Przedstawiciel. Druha Roberta Grześkowiaka wybrano Przewodniczącym Powiatowej Komisji Rewizyjnej natomiast druh Dariusz Piechocki – Prezesem Oddziału Powiatowego.

W grudniu nastąpiło przekazanie do Radzewic nowego (używanego, ale po remoncie) samochodu bojowego Star GBA.

W październiku 2007 Kronikarzem Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP RP prowadzi druhna Małgorzata Piechocka.

 

Lata 2007-2010 to oczywiście już cykliczne imprezy Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej szczebla Gminnego, Powiatowego i Wojewódzkiego, Rajdy Piesze i Rowerowe dla młodzieży Gminne i Powiatowe. Zawody Tenisa Stołowego, Pływackie, Strzeleckie, Piłkarskie, Sportowo-Pożarnicze Gminne, Powiatowe i niejednokrotnie Wojewódzkie.

Organizowano Gminne Obchody Dnia Strażaka oraz manewry. Pomagano w organizacji 10 lecia powstania Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Poznaniu. Współorganizowaliśmy i pomagaliśmy w organizacji jubileuszy 105 lecia OSP Mosina, 55 lecia OSP Pecna, 60 lecie OSP Nowinki. OSP Nowinki startowały w Europejskich i Krajowych Zawodach Sikawek Konnych w Cichowie. Na terenie gminy otwarto dwa internetowe centra edukacji OSP Radzewice w Świątnikach oraz OSP Nowinki.   

CZŁONKOWIE NASZYCH WŁADZ WYRÓŻNIENI NAJWYŻSZYMI ODZNACZENIAMI POŻARNICZYMI W OKRESIE 35 LECIA

 

 

GODNOŚĆ HONOROWEGO CZŁONKA ZWIĄZKU OSP

Otrzymali;

Bronisław Budny, Czesław Fajfer, Władysław Fojt i Bronisław Kaczmarek

 

 

 

Tytuł - HONOROWY PREZES ZARZĄDU MIEJSKO-GMINNEGO ZOSP RP W MOSINIE – otrzymali:

 

Ppłk poż. Władysław Przybyszewski  

    w dniu 15 luty 1987 r.

Władysław Fojt          

     w dniu 18 luty 1996 r.

 

 

 

ZŁOTY ZNAK ZWIĄZKU

Otrzymali:

 

 Władysław Przybyszewski, Władysław Fojt, Czesław Fajfer, Tomasz Kukiełka, Władysław Wróbel,

Dariusz Piechocki,

 

 

 

MEDAL HONOROWY IM. BOLESŁAWA CHOMICZA

Otrzymali:

 

Władysław Fojt, Kazimierz Maślak, Franciszek Szulc

 

 

 

MEDAL HONOROWY „SEMPER VIGILANT”

Otrzymali:

 

Tadeusz Trzciński

 

 

 

 oporacował Dariusz Piechocki ©2010